Η συμφωνία αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 18 Φεβρουαρίου 2022.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτοί διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας.
Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.
Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.
Η συνεχιζόμενη χρήση αυτού του ιστοτόπου επιβεβαιώνει την αποδοχή αυτών των όρων.
Πρόσβαση στον ιστότοπο
1.1 Δεν είναι απαραίτητο να εγγραφείτε μαζί μας για να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα μέρη αυτού του ιστοτόπου. Ωστόσο, συγκεκριμένες περιοχές αυτού του ιστοτόπου θα είναι προσβάσιμες μόνο εάν έχετε εγγραφεί.
Χρήση του ιστοτόπου
1.2 Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους δικούς σας ιδιωτικούς σκοπούς και σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
1.3 Μπορείτε να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο υπό τον όρο ότι δεν τροποποιήσετε ή αναπαράγετε κάποιο περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας συγκατάθεση.
Λειτουργία του ιστοτόπου
1.4 Λαμβάνουμε όλα τα λογικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο ιστότοπος είναι λειτουργικός όλη την ημέρα, κάθε μέρα.
Ωστόσο, περιστασιακά τεχνικά προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο χρονικό διάστημα αδράνειας και αντίστοιχα δεν θα φέρουμε ευθύνη εάν αυτός ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή.
1.5 Όπου είναι δυνατόν προσπαθούμε πάντα να δίνουμε προειδοποίηση για τα ζητήματα συντήρησης που μπορεί να οδηγήσουν σε χρονικό διάστημα αδράνειας του ιστοτόπου αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε τέτοια ειδοποίηση.
Υλικό που παρέχεται από επισκέπτες
1.6 Οποιοδήποτε υλικό που ένας επισκέπτης στέλνει ή αναρτά σε αυτόν τον ιστότοπο θα θεωρείται μη αποκλειστικό και μη εμπιστευτικό.
Είμαστε δικαιούμενοι να αντιγράψουμε, να αποκαλύψουμε, να διανείμουμε ή να χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό κρίνουμε σκόπιμο όλο το υλικό που μας παρέχεται, με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα, τη χρήση των οποίων καλύπτει η Πολιτική Απορρήτου μας. 1.7 Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να αναρτάτε ή να στέλνετε σε αυτόν ή από αυτόν οποιοδήποτε υλικό:
(a) για το οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις;
(b) που είναι διακριτικό, αισχρό, πορνογραφικό, συκοφαντικό, που μπορεί να προκαλέσει φυλετικό μίσος, παραβαίνει την εμπιστευτικότητα ή την ιδιωτικότητα, που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή αναστάτωση σε άλλους, που ενθαρρύνει ή αποτελεί συμπεριφορά που θα θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, δίνει αφορμή για αστική ευθύνη, ή αλλιώς είναι αντίθετο με το νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου;
(c) που είναι επιβλαβές στη φύση συμπεριλαμβανομένων, και χωρίς περιορισμό, υπολογιστικών ιών, Τροίας αλόγων, διεφθαρμένων δεδομένων, ή άλλου πιθανώς επιβλαβούς λογισμικού ή δεδομένων.
1.8 Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου ή δικαστική εντολή που μας απαιτεί να αποκαλύψουμε την ταυτότητα ή άλλες λεπτομέρειες οποιουδήποτε προσώπου που αναρτά υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παραβιάζοντας την Παράγραφο 1.7.
Σύνδεσμοι προς και από άλλους ιστοτόπους
1.9 Σε όλο αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να βρείτε συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Η παροχή ενός συνδέσμου προς τέτοιον ιστότοπο δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν επισκεφθείτε οποιονδήποτε ιστότοπο μέσω ενός συνδέσμου σε αυτόν τον ιστότοπο το κάνετε με δική σας ευθύνη.
1.10 Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συνδέσει τον ιστότοπό του με αυτόν εδώ είναι δικαιούμενος να το κάνει υπό τον όρο ότι τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
(a) δεν επιδιώκετε να υπονοήσετε ότι εμείς εγκρίνουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα κάποιου άλλου μέρους εκτός αν αυτό έχει συμφωνηθεί μαζί μας γραπτώς;
(b) δεν παραποιείτε τη σχέση σας με αυτόν τον ιστότοπο· και
(c) ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέετε σε αυτόν τον ιστότοπο δεν περιέχει προσβλητικό ή αλλιώς αμφισβητήσιμο περιεχόμενο ή, περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
1.11 Συνδέοντας σε αυτόν τον ιστότοπο παραβιάζοντας τη διάταξη 1.10 θα μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υποστεί αυτός ο ιστότοπος ως αποτέλεσμα τέτοιας σύνδεσης.
Αποποίηση ευθυνών
1.12 Παρόλο που λαμβάνουμε όλα τα λογικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ενημερωμένες και ακριβείς ανά πάσα στιγμή δεν εγγυόμαστε ότι όλο το υλικό είναι ακριβές και, ή ενημερωμένο.
1.13 Όλο το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Χρησιμοποιείτε το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο με δική σας διακριτική ευχέρεια.
Αποκλεισμός ευθύνης
1.14 Δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστοτόπου.
1.15 Τίποτα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν θα αποκλείει ή θα περιορίζει την ευθύνη για θάνατο ή προσωπική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να υποβαθμιστεί κάτω από το νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομική και δικαστική δικαιοδοσία
Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας
Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στον ιστότοπό μας συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις μας όπως έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας.
Πρόσθετοι Όροι:
Επιλογή Μερών: Είναι ευθύνη του αγοραστή να ελέγξει ότι το μέρος που αγοράζει είναι σωστό για το όχημά του (εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Επικοινωνίας Μαζί Μας).
Η προσπάθεια προγραμματισμού ή προσαρμογής ενός λάθος μέρους στο όχημα μπορεί να προκαλέσει ζημία στο όχημα και / ή στο μέρος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε επιστροφές για λάθος παραγγελθέντα μέρη.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ. Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της ΕΕ.
μίλα μαζί μας